Veiligheid op z'n Spartaans


Het Ministerie van Veiligheid en Justitie maakt het mogelijk om twee fantastische programma’s uit te voeren. Het eerste programma voorziet in drie trainingsmomenten per week voor 60 jongeren van 12-15 jaar. Het tweede programma
leidt 60 jong volwassenenen met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot sportsteward.

Doorstroom naar een sportvereniging is ook een doelstelling. Het afgelopen jaar zijn 42 van de 60 deelnemers actief binnen
MSV De BetrokkenSpartaan.

Deelnemers: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie
Partners: Werkgevers Servicepunt Rijnmond, Ministerie Veiligheid en Justitie, Perron14, Arbo Rotterdam

Alleen Jij Bepaalt

Het project Alleen Jij Bepaalt is een initiatief vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij door heel Nederland jongeren uit een kwetsbare omgeving een gestructureerd vrijetijdsbesteding geboden wordt.

Het programma richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar met als doel het inlopen van de achterstand in sportdeelname van kwetsbare jongeren. Hieronder valt met name de sportdeelname van deze jongeren in georganiseerd verband. De deelnemers worden begeleid bij twee en soms drie trainingsmomenten per week die plaatsvinden op voetbalvereniging Jai-Hind Rotterdam (JHR) in Rotterdam en voetbalvereniging PPSC in Schiedam.

De deelnemers zijn afkomstig van een aantal middelbare scholen uit Delfshaven en de gemeente Schiedam.

Één van de doelstellingen binnen het project is de doorstroom van de deelnemers naar de sportvereniging. Het afgelopen jaar zijn 42 van de 60 deelnemers actief binnen de MSV De Betrokken Spartaan.

Lees meer

Rugdekking

Rugdekking is een project voor jongeren van 17 tot 23 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt en zonder startkwalificatie. Deze jongvolwassenen worden tijdens het traject opgeleid tot UEFA Sportsteward of verkeersregelaar. Door deze jongeren een startkwalificatie te bieden in de private beveiligingssector, hebben zij zowel uitzicht op werk als dat zij bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Om het officiële certificaat van de UEFA te halen, volg je één avond per week een opleiding bij Sparta in het stadion. Ook gaan de deelnemers in de praktijk stage lopen tijdens wedstrijden van Sparta en neem je deel aan allerlei (sport)activiteiten.

Bij het succesvol behalen van dit certificaat kunnen de deelnemers aan de slag op wedstrijddagen bij Sparta Rotterdam. Daarnaast krijgen deelnemers de mogelijkheid om een aanvullende opleiding te volgen van enkele maanden tot beveiliger niveau 2.

Partners: Werkgevers Servicepunt Rijnmond, Ministerie Veiligheid en Justitie, Perron14 en Arbo Rotterdam

Lees meer