Leren op z'n Spartaans

Van Leerling naar Prof

Sparta Rotterdam en het ROC Zadkine zijn vanaf 1 februari 2010 een eigen/interne MBO opleiding Buurt-Onderwijs-Sport tot profvoetballer, BBL (Beroeps Begeleidend Leren) gestart. Tijdens de interne opleiding tot BOS-medewerker wordt veel in de praktijk gewerkt aan diverse competenties. Deze opleiding wordt mede ondersteund door de KNVB en de Talentenacademie en heeft als doelgroep A junioren en de 1e en 2e jaars senioren (17 t/m 20 jaar).

Het doel van de BBL opleiding is om voetballers op basis van het competentieprofiel profvoetballer, dat is samengesteld door de KNVB, maatwerk te bieden om zodoende deze voetballers verder te ontwikkelen. 

Zowel op het gebied van profvoetballer als op maatschappelijk vlak, waarbij het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het traject Sport & bewegingsleider (niveau 3) is. De opleiding voldoet aan het kwalificatie dossier Sport & bewegen niveau 3 en 4 met de bijbehorende kerntaken.

BOS-studenten lopen stage bij ‘Stichting De Betrokken Spartaan’.

Foto's van Leerling naar Prof