​‘’Wij gebruiken binnen het project voetbal als middel om de deelnemers verder te ontwikkelen op het gebied van normen, waarden en discipline’’

20-10-2015

Jeffrey is één van de trainers binnen het project ‘Alleen Jij Bepaalt’. Op de vraag wat hij de deelnemers graag wilde leren, antwoorde hij: ‘’allereerst wil ik zaken overbrengen over de cultuur die heerst binnen de sport voetbal. 

Daarnaast vind ik het sociale aspect, zoals de verbondenheid en de nieuwe vriendschappen zeer belangrijk. Wij gebruiken met het project voetbal als middel om de deelnemers verder te ontwikkelen op het gebied van normen, waarden en discipline. Uiteraard is ook hun spelplezier en enthousiasme van essentieel belang. Last but not least wil ik alle deelnemers natuurlijk ook de basisbeginselen van het voetbal bijbrengen.’’
De trainers brengen veel ervaring met zich mee en zijn een belangrijke factor binnen de begeleiding van de deelnemers.

Het project ‘Alleen Jij Bepaalt’ is met nieuwe deelnemers weer in volle gang!

Terug naar het nieuws overzicht